Aquesta pàgina web utilitza cookies i tecnologies similars, pròpies i de tercers, per millorar la seva visita adaptant la navegació a les seves preferències. Al seguir navegant accepta la nostra política de cookies.

FORTULUZ

Promocions

 

Benvingut a l'estalvi en llum de FORTULUZ!

Codi promocional: PLAAMIC

Canvia ara a www.fortuluz.es i et regalem 25€.

A més, si portes als teus amics guanyes 25€ més per cada amic que es canviï.

¡Estalvia i guanya! <Només fins al 01 de Septembre del 2017>

* Promoció no vàlida per tarifes FijoLuz.

Bases de la promoció del "PLAAMIC de FORTULUZ:

Per poder participar en la promoció del "PLAAMIC" de FORTULUZ serà necessària l’acceptació en la seva totalitat de les presents condicions.

Si ja ets client de FORTULUZ:

  • T’abonarem una gratificació de 25EUR per cada amic que es doni d’alta en FORTULUZ a través del teu email. Aquesta gratificació s’abonarà en forma de descompte a la teva propera factura. Els teus amics hauran d’introduir el teu email, el mateix que ens vas donar com a mitjà per a comunicar-nos amb tu, a l’espai “codi promocional”, habilitat per a això a la nostra pàgina web.

Si encara no ets client de FORTULUZ:

  • T’abonarem una gratificació de 25EUR per donar-te d’alta en FORTULUZ. Aquesta gratificació s’abonarà en forma de descompte a la teva propera factura. Durant el procés d’alta hauràs d’introduir la paraula "PLAAMIC" a l’espai “codi promocional”.
  • Un cop t’hagis donat d’alta com a client actiu, és a dir, un cop hagis finalitzat l’alta a través dels mitjans que FORTULUZ té habilitats a tal efecte, podràs beneficiar-te dels avantatges de ser client i de la gratificació per cada amic que portis. Consulta les bases a l’apartat Si ja ets client de FORTULUZ.


Aquest pagament es farà sempre i quan el contracte subscrit amb el client i amb el nou client estigui vigent i no existeixin factures pendents de pagament o altres incompliments contractuals.

Es considerarà client nou tot aquell punt de subministrament donat d’alta de forma efectiva i activa, i que no hagi estat donat d’alta efectiva dintre dels darrers 12 mesos. A efectes de la present promoció, es consideraran clients nous els que realitzin el canvi un cop hagi començat la promoció.

FORTULUZ no acceptarà cap sol·licitud que sigui enviada per qualsevol altre mitjà que no sigui l’específicament habilitat a tal efecte en el procés d’alta de la pàgina web www.fortuluz.es.

D’una altra banda, no tindrà cap valor, pel que mancarà de total validesa, qualsevol tramitació, reclamació o sol·licitud de canvi a FORTULUZ realitzada via email, telèfon o a través de qualsevol dels Canals habituals d’atenció al client o anàlegs.

El pagament de la gratificació es farà efectiu en el cas d’altes contractuals efectives i actives, el que significa que el nou client, un cop acceptat com a tal per FORTULUZ, haurà de reunir tots els requisits de solvència i qualsevol altres que en tot moment seran únicament definits per FORTULUZ.

Els clients queden aquí informats i són conscients que entre la data de sol·licitud d’alta I l’alta efectiva pot transcórrer un període de temps que pot variar, del qual FORTULUZ no és responsable. En ningun cas, el pas del temps generarà cap tipus de gratificació addicional i/o interessos en el seu benefici.

FORTULUZ procedirà al pagament de la gratificació juntament amb la primera factura en cas de nous clients. En cas de clients ja existents, se’ls gratificarà automàticament per tots els amics que portin, sempre que estiguin al corrent de pagament amb FORTULUZ i no existeixi ningun altre incompliment contractual. Ambdues gratificacions seran abonades en forma de descompte en les respectives facturacions. En el cas que un client porti a diversos amics, FORTULUZ podrà decidir si la quantitat a abonar, en el cas que l’import a abonar sigui superior al consum facturat del punt de subministrament, sigui prorratejada en diverses factures al llarg de la duració contractual.

Per a la resolució de qualsevol discrepància en relació amb l’aplicació d’aquesta promoció, es deurà acudir als tribunals ordinaris de Barcelona, Espanya.

Per a la resta de condicions, així com en relació a la protecció de dades es refereix, deuran considerar-se en la seva totalitat les desenvolupades a la nostra pàgina web www.fortuluz.es.

Promoció vàlida fins al 01 de Septembre del 2017.